Правознавство

Вивчається у 9 та 10 (11) класах.

У 9-му класі вивчається як практичний курс правознавства.