Про атестацію педагогічних працівників


Тенденції кадрового потенціалу системи загальної середньої освіти Тернопільської області

 

Інформація управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації

 

У загальноосвітніх навчальних закладах області (далі ЗНЗ) у 2016/2017 н.р. навчально-виховний процес забезпечують 17875 педагогічних працівників, з яких понад 15,5 тисячі вчителів.

За останні три роки загальна кількість педагогічних працівників ЗНЗ області скоротилась на 2,1 відс., а вчителів – 4,2 відс. Швидшими темпами зменшувалась кількість учителів у сільських загальноосвітніх школах (на 6,2 відс.), ніж у міських (на 2,4 відс.). Такі процеси є об’єктивними і відображають демографічну динаміку в області й співзвучна із ситуацією в цілому по Україні.

На фоні стійкої тенденції зменшення кількості вчителів продовжує зростати їх освітній рівень. У порівнянні з 2013 роком частка вчителів з повною вищою освітою збільшилась на 0,8 відс., а проти 2001 року – на 5,5 відс. Освітній рівень вчителів ЗНЗ області: з повною вищою освітою – 92,6 відс., з базовою вищою – 1,7 відс., з неповною вищою – 5,7 відс., із загальною середньою освітою – 0,08 відс. При цьому ріст освітнього рівня спостерігається серед усіх категорій: учителів музики, образотворчого мистецтва, фізкультури, захисту Вітчизни, трудового навчання – 2,5 відс., початкових класів – на 2,3 відс, основних предметів – 0,1 відс.

Аналіз в розрізі місто-село показує, що рівень освіти вчителів міських загальноосвітніх навчальних закладів за 3 роки практично не змінився: 97,1 відс. педагогів з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. У той же час відсоток сільських вчителів з повною вищою освітою зріс на 2,1 відс. і становив на 01.10.2016р. 90,1 відс..

За даними статистичного звіту за формою №83-РВК цього року найвищі показники у вчителів ЗНЗ м. Кременця – 99,0 відс. з повною вищою освітою. З районів слід відзначити Збаразький ( 94,8 відс.), Лановецький (94,5 відс.), Підгаєцький (94,0 відс.), а з ОТГ – Новосільську (97,3 відс.), Великогаївську ( 96,3 відс.), Байковецьку (95,9 відс.). Найнижча частка учителів з повною вищою освітою у Коропецькій (82,1 відс.), Колиндянській (83,1 відс.), Скала-Подільській (85,4 відс.) ОТГ, Заліщицькому (85,6 відс.) та Чортківському ( 85,9 відс.) районах.

За три роки зріс і кваліфікаційний рівень вчителів. Якщо у 2013 році спеціалістів вищої та першої кваліфікаційних категорій налічувалося 9194 (65,7 відс.), то у 2016 році – 9070 (67,1 відс.). Збільшилася й питома вага учителів з педагогічними званнями "старший вчитель" з 16,7 відс. до 20,2 відс. і "учитель-методист" з 5,2 відс. до 5,9 відс.

Втім, поряд із зростанням освітнього і професійного рівня учителів, залишається актуальним питання старіння педагогічних кадрів. Понад половину працюючих учителів мають вік старше 41 року. Питома вага таких працівників в школах зросла порівняно з 2013 роком з 54,7 відс. до 57,5 відс. на противагу зменшенню кількості учителів у віці до 30 років. За останні три роки кількість таких працівників зменшилася з 20,0 до 17,5 відсотка.

У поточному навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах працюють майже 2 тис. вчителів пенсійного віку (1949), що становить понад 13,3 відсотка від загальної кількості вчителів.

Через існуючий стереотип професії вчителя, як переважно "жіночої", та неналежну заробітну плату, школа не стала привабливою для чоловіків. Сьогодні на одного працюючого вчителя-чоловіка приходиться шість вчителів-жінок, а ще три роки тому їх було п’ять.

Незважаючи на деяке зниження плинності серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів за останній рік (з 7,7 відс. до 7,4 відс.), кількість вчительських вакансій зросла на 52 відс.

Паралельно з ростом вчительських вакансій протягом 2013-2016 років спостерігається зменшення кількості працевлаштованих випускників вищих навчальних закладів у школах області: 2013 р. – 468 , 2016 р. – 229. Однак, частка випускників вишів, які працевлаштовані в ЗНЗ з повним педагогічним навантаженням зросла у порівнянні з 2013 роком з 13,7 відс. до 29,3 відс. В цілому ж по області з повним тижневим навантаженням працюють 66,0 відс. вчителів ( в районах – 66,4 відс. , в ОТГ – 64,1 відс.).

Переважна більшість вакансій – 28 (87,5 відс.) – в сільській місцевості. Станом на 01.10.2016 року найбільше їх було у Гусятинському (7), Збаразькому і Зборівському районах ( по 4), Шумській (4) та Великогаївській (3) об’єднаних територіальних громадах.

 

Оригінал на oblosvita.te.ua