Відомі українські вчені-історики

Проект Державної бібліотеки України для юнацтва "Щоб пам’ятати: Історія України" подає біографії відомих українських вчених-істориків.


Михайло Грушевський

Народився Михайло Сергійович Грушевський 17 вересня 1866 року в м. Холм. Виростав на Кавказі – спочатку в Ставрополі, а потім у Владикавказі. Навчався у Тифліській гімназії, Київському університеті (історико-філологічний факультет).

Дмитро Яворницький

Народився 7 листопада 1855 року в селі Сонцівці Харківського повіту в родині сільського псаломщика і селянки. З 1867 року навчався у Харківському повітовому училищі. 1874 року вступив до Харківської духовної семінарії, але не закінчив її і 1877 року вступив до Харківського університету на історико-філологічний факультет.

Іван Крип’якевич

Народився у Львові у сім'ї священика. У 1904-1909 рр. навчався на філософському факультеті Львівського університету.


Відомі історикиІсторики України